Pirografija širom sveta


Ikone, rađene pirografom se nalaze u nekim Grčkim ambasadama, 

Japaskom kulturnom centru u Tokiju,

velikom broju banaka, i 

zaštitni su znaci mnogim domovima širom Srbije,

mahom arhitekata,

medicinskih radnika,

ekonomista,

spotrista,

nekolicini političara i 

mnogim pravim domaćinima krase

njihove pravoslavne domove.